středa 17. října 2007

VTIP

Putin volá Topolánkovi: "Jestli si tam u vás necháte postavit ten radar, tak vám zbouráme Prahu."
Topolánek: "Jestli nám zbouráte Prahu, tak my vám zbouráme Karlovy Vary."

neděle 14. října 2007

Kladné vlivy vegetariánství:

Vegetariánství jako způsob výživy přispívá ke zdravotní prevenci neinfekčních chorob hromadného výskytu (např. rakovina, srdečně cévní choroby, obezita, cukrovka, osteoporóza).

Vegetariánství přispívá k ochraně životního prostředí, především povrchových a podzemních vod, soustavně znečisťovaných zředěnými exkrementy z velkochovů zvířat všech druhů.

Vegetariánství přispívá k ochraně půdy a potravinového řetězce tím, že nejsou znečišťovány chemickým hnojením a biocidními látkami, užívanými pro dosažení rostlinné nadprodukce, potřebné k zajištění krmiv zvířatům chovaným pro masnou produkci.

Vegetariánství přispívá ke snížení spotřeby elektrické energie, spotřebovávané na provozování velkochovů zvířat a na likvidaci odpadů z nich.

Vegetariánství přispívá ke snížení utrpení zvířat způsobeného nepřirozeností jejich chovu a velkozabíjení, násobícího a prodlužujícího děs ze smrti.

Vegetariánství přispívá k rozvíjení mravních hodnot, především úcty k životu a neubližování bezbranným.

http://www.csvv.cz/